Služby

Ponúkame veľkú škálu služieb

Projekty PBS

Vypracovanie projektov (riešení)
protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS)

Expertízy, posudky

Vypracovanie expertíz a posudkov
v oblasti PBS

Poradenstvo

Poskytovanie poradenstva v oblasti
projektovania PBS

Normotvorba

Vypracovanie noriem a ich zmien a
inych normativnych dokumentov
pozri Normotvorbu

Vzdelávanie

Lektorstvo v rámci odbornej prípravy
špecialistov PO, prednášky na podujatiach
s problematikou PBS
pozri Vzdelávanie

Sme Vám k dispozícii

Od roku 1980