Vzdelávanie

  • V rámci základnej i aktualizačnej odbornej prípravy špecialistov PO spolupracujeme s Ústavom vzdelávania a služieb.
UVS Logo

Spolupráca s ďalšími spoločnosťami pri konferenciách a seminároch:

  • BTS-PO, s.r.o., Prešov
  • CLT Slovakia, Prešov
  • J. Seidl & spol., s.r.o., Dvůr Králové nad Labem
  • K.B.K. fire, s.r.o., Ostrava
  • SPBI, z.s., Ostrava
  • a ďalšie