Referencie

Referencie
Projekt Investor Rok
Spracovanie ťažkých ropných frakcií (EFPA) - 5. stavba Fluidný katalytický krak (FCC) Slovnaft, a.s. 1996
Volkswagen (Bratislava) - expertízna a projektová činnosť PO Volkswagen Slovakia, a.s. 1999 - 2003
SVD Gabčíkovo - expertízna a projektová činnosť PO Vodohospodárska výstavba, š.p. 1999 - 2019
Výroba bioetanolu - projekt PO Enviral, a.s. 2004
Železničný tunel Turecký vrch - projekt PO Železnice SR 2005
Tunely na cestných komunikáciách - projekty PO: Branisko, Bôrik, Biela Skala, Čebrať, Diel, Havran, Horelica, Kozí chrbát, Kysuca, Okruhliak, Ovčiarsko, Považský Chlmec, Prešov, Rojkov, Sitina, Soroška, Višňové, Žilina, NDS, a.s. 2000 - 2020
Električkový tunel pod hradom - expertíza a projekt PO ET DPB, a.s. 2008
Rekonštrukcie skladovacích nádrží Letisko BA 2002 - 2014
VD Čunovo - projekt skutkového stavu PO Vodohospodárska výstavba, š.p. 2009
Dom obchodných činností Slovnaft (SO 0303) - Realizačný projekt PBS SLOVNAFT, a.s. 2011
EDISON Projekt - expertízna a projektová činnosť PO CMEPS, s.r.o. 2009 - 2013
MESPO, Výroba vápenného hydrátu FORTISCHEM, a.s. 2014 - 2015
Výroba čpavku 4 DUSLO, a.s. 2015 - 2016
Hala 101 – projekt skutkového stavu PBS BEZ, a.s. 2015
Rekonštrukcia spaľovne kalov na MCHBČOV SLOVNAFT, a.s. 2018
D4R7 - Kolektory Dopravoprojekt, a.s. 2018
Hangár F CARGO BTS 2019
Výmena T101 - 109 SLOVNAFT, a.s. 2020
Sklad nafty a ropy SWS 2020
Kotolňa K8 Duslo Šaľa 2021
Plochy APRON Letisko M. R. Štefánika 2021
Tunel Višňové NDS, a. s. 2022
Modernizácia električkovej trate NDSVajnorská hl. m. SR Bratislava 2022