Cognitio, s.r.o

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

  • projekty
  • expertízy
  • normotvorba
  • poradenstvo
  • vzdelávanie

Spoločnosť Cognitio, s.r.o. je tiež distribútorom výpočtového programu PBS Compeko, ktorý v spolupráci s konzorciom Compeko vyvíjajú spoluautori od r. 1986.

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4

Predmet činnosti

Projekty PBS

Vypracovanie projektov (riešení) protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS)

Expertízy, posudky

Vypracovanie expertíz a posudkov
v oblasti PBS

Poradenstvo

Poskytovanie poradenstva v oblasti
projektovania PBS

Normotvorba

Vypracovanie noriem a ich zmien a
inych normativnych dokumentov

Vzdelávanie

Lektorstvo v rámci odbornej prípravy
špecialistov PO, prednášky na podujatiach
s problematikou PBS

Distribúcia programov PBS

Distribúcia programov pre výpočty PBS konzorcia Compeko